Rabo Club Support

Onderwerp: Breng uw stem uit bij actie Rabo ClubSuport!

Ook dit jaar stelt de Rabobank Noord en Oost Achterhoek weer geld beschikbaar aan lokale

verenigingen en stichtingen, middels het project Rabo ClubSupport,.

Bankiert u bij de Rabobank en heeft u een stemcode ontvangen, dan mag u stemmen vanaf 4 oktober tot

25 oktober.

Stemrecht kunt u aanvragen via de website van de Rabobank:

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/netwerkondersteuning/. Hierop vindt u alle

informatie over het project Rabo ClubSupport.

U krijgt vijf stemmen die u mag verdelen onder verenigingen en/of stichtingen van uw keuze.

Natuurlijk hopen wij dat u ook Buurt en clubhuis ‘t kevelder een warm hart toedraagt en op

ons stemt! Elke stem is nl. geld waard. Geld dat goed gebruikt kan worden voor

 onze Stichting buurt en club huis ’t kevelder

U kunt maximaal twee stemmen op één vereniging of stichting uitbrengen en alle vijf stemmen moeten

verdeeld worden.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!