Rabo Club Support

Onderwerp: Breng uw stem uit bij actie Rabo ClubSuport!

Ook dit jaar stelt de Rabobank Noord en Oost Achterhoek weer geld beschikbaar aan lokale

verenigingen en stichtingen, middels het project Rabo ClubSupport,.

Bankiert u bij de Rabobank en heeft u een stemcode ontvangen, dan mag u stemmen vanaf 4 oktober tot

25 oktober.

Stemrecht kunt u aanvragen via de website van de Rabobank:

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/netwerkondersteuning/. Hierop vindt u alle

informatie over het project Rabo ClubSupport.

U krijgt vijf stemmen die u mag verdelen onder verenigingen en/of stichtingen van uw keuze.

Natuurlijk hopen wij dat u ook Buurt en clubhuis ‘t kevelder een warm hart toedraagt en op

ons stemt! Elke stem is nl. geld waard. Geld dat goed gebruikt kan worden voor

 onze Stichting buurt en club huis ’t kevelder

U kunt maximaal twee stemmen op één vereniging of stichting uitbrengen en alle vijf stemmen moeten

verdeeld worden.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!

Biljarten kan iedereen

Biljarten is voor veel mensen nog een onbekende sport terwijl er vele vormen van biljarten zijn zoals carambole, pool en snooker.

Het leuke van biljarten is dat iedereen, oud of jong, man of vrouw, het kan spelen op zijn of haar eigen niveau.

Je hoeft dus geen Ceulemans of Jaspers te zijn om een leuk en gezellig potje te kunnen biljarten.

Bij Biljartvereniging t’ Kevelder zijn mensen die het leuk vinden om te gaan biljarten van harte welkom om lid te worden van de vereniging en in competitieverband te gaan biljarten.

t’ Kevelder beschikt over 4 uitstekend onderhouden carambole wedstrijd biljarts.

Mocht je belangstelling hebben kun je altijd een keer een kijkje nemen achter de deur van Buurt en Clubhuis aan de Zieuwensteweg 46 (tussen Lichtenvoorde en Zieuwent).

Voor meer informatie stuur een mail naar: biljartvereniging.kevelder@outlook.com