Over ons

Deze stichting is opgericht op 5 februari 1990

Voor de eerste keer werden als bestuursleden benoemd:
B H Hulshof                Voorzitter
A J M Kolkman           Eerste Secretaris
J B Donderwinkel       Tweede Secretaris

Doel van de stichting is toendertijd als volgt omschreven:

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het buurt- en clubhuiswerk in Zieuwent.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het krijgen van de beschikking over, het instandhouden van en het beschikbaar stellen van de nodige accomodatie.

Initiatiefnemers waren toendertijd de biljartvereniging en de buurtvereniging van ’t kevelder om deze locatie te huren van wijlen Herman Holweg.

Vanaf 1 juli 2006 zijn de gebouwen eigendom van de stichting Buurt en Clubhuis ’t Kevelder.

Met de aankoop van deze gebouwen hoopt de stichting bestaande aktiviteiten uit te breiden, maar ook nieuwe aktiviteiten te stimuleren.

Ca 25 vrijwilligers zorgen voor het schoonhouden van het interieur, bardiensten,  onderhoud binnen en buiten het gebouw.

Momenteel wordt het gebouw gebruikt door de volgende verenigingen:

  • Biljartvereniging ’t Kevelder
  • K.B.O biljarten: Maandag,Dinsdag,woensdag en donderdag alle middagen vanaf 13.30 uur
  • K.B.O Creativiteitenclub
  • Buurtvereniging ’t Kevelder
  • Buurtvereniging Sprenkelderhook
  • Jeugd leeftijd (10 t/m 13 jaar)
  • Oudheidkundigevereniging zieuwent.
E-Mail buurt en clubhuis:
kevelder@hotmail.com
Tel 0544-352385

Huidige bestuur:

Voorzitter: J Rouwhorst
Tel 0544-351532

Mobiel 0620465935

E-mail: jjmrouwhorst@kpnmail.nl

 

Bestuurslid: R Eskes
Tel 0544-351625

Geef een reactie